הרשמה ליום ספורט

ניתן להירשם לכל ענף באופן יחידני או בקבוצות 
פיפא,מיני פוצ’יוולי וטקבול טורנרי זוגות כדורעף ישחוק בקבוצות של 5 שאר הענפים 1 על 1 

במידה וההרשמה יחידנית ירכבו קבוצות בהתאם לענף הנבחר